Werkwijze

Stap 1: Kennismaking

Stap 1: Kennismaking

Voorop gesteld dat de kennismaking gratis is. Eerst voelen we beiden of er een onderlinge klik is en bij het goede gevoel probeer ik uw wensen te verwoorden voor tijden van wilsonbekwaamheid en na het overlijden. Dan pas bepalen we of er beter een testament kan komen of dat het huidige nog goed is. En dan pas gaan we naar de notaris. De notaris geeft nog eens extra zijn deskundig advies over belastingen en juridische zaken en maakt het testament op en plaatst het in een speciaal register.

Stap 2: Bij wilsonbekwaamheid en na overlijden

Stap 2: Bij wilsonbekwaamheid en na overlijden

Wel testament:
Het gebeurt ons allemaal n keer. Of we kunnen zelf niet de goede keuzes meer maken en dan zorg ik ervoor dat alles toch gaat zoals u dat wilde. Het kan ook zijn dat u overleden bent. Automatisch wordt het register gecontroleerd en daaruit verneemt men dat u een testament had en de notaris licht de executeur daarover in. Bij dat seintje van de notaris ik kom direct ter plaatse om alles te regelen, te beheren of veilig te stellen en mijn werkzaamheden vangen aan.

Geen testament:
Indien er niets geregeld is kan niemand voor u beslissen bij wilsonbekwaamheid en moeten de erven zelf voor alles zorgen. We weten beide dat dit bijna altijd tot conflicten leidt. De broer, oom, tante of zoon die dit dan op zich neemt is later bijna altijd de gebeten hond. Dan ook nog eens de vraag of deze wel om kan gaan met belastingen, verzekeringen, discussies, makelaars, enzovoort enzovoort.
Het afwikkelen van een eenvoudige erfenis kost hem of haar alleen al ongeveer een week aan snipperdagen.

Stap 3: Verklaring van erfrecht

Stap 3: Verklaring van erfrecht


Met de verklaring van erfrecht wordt bekend wie uw erven zullen zijn en ik benader hen allen persoonlijk. Ik licht hen voor over de situatie en uw wensen. Dikwijls willen deze erven wel graag de uitvaart op zich nemen en dat is ook heel goed voor het verwerken van de emotie. Ik volg ze wel maar ben dan slechts op de achtergrond aanwezig.

Stap 4: Alle zaken vastgelegd in elektronisch dossier

Stap 4: Alle zaken vastgelegd in elektronisch dossier

De executeurs werkzaamheden
De executeur maakt een boedelbeschrijving. Dat is een opsomming van al uw bezittingen en schulden. Hij stelt kostbare zaken veilig en krijgt de bankrekening van de overledene weer open. Hij maakt uw papierwerk 100% op orde zodat we zeker weten wat u bezit en wat nog betaald moet worden of binnen zal komen. Niemand kan dan misbruik maken van uw afwezigheid.
Denk hierbij aan verhuur of verkoop van onroerend goed, belastingaangifte en het uit laten keren van overlijdensrisicoverzekeringen en het verdelen van bezittingen en het betalen van nog komende rekeningen. Geloof me, het is erg veel werk en je moet best veel weten om het allemaal goed te kunnen doen.

Alle zaken vastgelegd in elektronisch dossier
Deze rapportage wordt verwerkt in een elektronisch dossier dat steeds voor de erven inzichtelijk is. Als uiteindelijk alle zaken op een rijtje staan wordt er een afrekening gedaan per erfgenaam en als de erfgenamen akkoord zijn wordt de erfenis uitgekeerd.