Levenstestament

Leg uw beslissingen voortijdig vast in een levenstestament

Het levenstestament wordt ook een volmacht bij leven genoemd. Hierin legt u vast wie welke beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent of als u het iemand een keer van u over wilt laten nemen. Denk hierbij aan het verdelen van uw erfenis. Zo’n levenstestament kan per direct of eens later ingaan; bijvoorbeeld pas vanaf wanneer u zelf niet meer kunt beslissen. In de praktijk kan dat dan wel vertraging opleveren. U kunt er ook voor kiezen om het direct in te laten gaan. Het voordeel hiervan is, is dat u dan ook direct de dagelijkse ondersteuning kunt vragen.

Wat kan in een levenstestament worden opgenomen?

Meestal het bijstaan bij dagelijkse zaken zoals de financiën of woningzaken. Heeft u een eigen onderneming? Dan kan ik u ook ondersteunen bij het beheren van uw onderneming. Zo kunt u al van tevoren vastleggen of er schenkingen mogen worden gedaan en onder welke voorwaarden. Dient u een beslissing te bij medische handelingen? Ook dan kunt u al eerder toestemming geven en dit in het levenstestament opnemen.

Medisch handelen

Het is belangrijk, dat u het medisch handelen ook altijd met uw huisarts afstemt en bespreekt. Misschien wilt u dan ook een euthanasieverklaring opnemen en daarbij gebruik maken van bijvoorbeeld de deskundigheid van NVVE. Als u bepaalt dat een behandeling eens moet worden gestopt, moet u er ook voor zorgen dat uw artsen continu op de hoogte blijven van uw gevoelens over deze beslissing. Ik kan u daarin niet adviseren, maar uiteraard wel vertegenwoordigen. Ik heb grote schouders en kan goed luisteren. Alleen uw visie telt en die beloof ik deskundig en betrouwbaar uit te dragen.

Deponeren in het Centraal Leven Testament Register (CLTR)

Het levenstestament wordt door de notaris bewaard en in het register geplaatst. U kunt zelf bepalen wie dit levenstestament verder mag inzien. Daarna licht de notaris mij in dat het tijd is de werkzaamheden op te nemen.