Boedelvolmacht

Een boedelvolmacht opmaken om een externe partij uw erfenis te laten afwikkelen.

Wat is een boedelvolmacht?

Een boedelvolmacht is eigenlijk niets anders dan een verklaring dat een ander namens u de boedel van een nalatenschap mag afwikkelen. Zo’n volmacht kan erg uitgebreid zijn of heel bescheiden maar dat is natuurlijk afhankelijk van hoe u geholpen wenst te worden. Jos de Vaan overlegt met u welke volmacht het beste zou zijn voor uw situatie en helpt u met de aanvraag bij de notaris.

Bent u de executeur

Bent u in een testament als executeur benoemd? Dan kunt u alsnog de werkzaamheden doorgeven aan een deskundig en ervaren executeur zoals Jos de Vaan. Daarvoor laat u dan een zogenaamde boedelvolmacht opmaken. Het kan zijn dat u slechts ondersteuning wenst, maar ook dat u de werkzaamheden volledig uit handen wil geven. Jos de Vaan kan u al helpen bij die keuze maar hij zal ook genegen zijn om de aanvraag aan het notariaat door te geven. Zij maken dan de passende volmacht op, zodat de deskundig executeur aan de slag kan.

Bent u de erfgenaam?

Als er na een overlijden geen testament is, dan moeten de erfgenamen gezamenlijk de erfenis afwikkelen. In de meeste gevallen zorgt dit voor veel onrust en stress. Naast dat het allemaal al vervelend genoeg is, vergt het erg veel tijd en deskundigheid en onderling overleg om dit goed af te wikkelen. Het aanstellen van Jos de Vaan als executeur kan een mooie oplossing zijn. Dat kan al door de notaris een boedelvolmacht te laten maken, waarin de erfgenamen Jos de Vaan machtigen om de zaken op zich te nemen. Jos de Vaan helpt u graag bij het aanvragen van die boedelvolmacht en andere zaken zoals het verdelen van een erfenis.

Heeft u nog vragen over boedelvolmacht of andere zaken omtrent erfenis en nalatenschap? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op of vraag de gratis brochure aan.